MyClair

5.690.000 

  • Made in Korea – Phân phối độc quyền bởi Viettel Commerce
  • Công nghệ CEPA độc quyền, lọc bụi mịn cấp độ PM 0.1
  • An toàn, tiện lợi khi sử dụng
  • Thiết kế đạt nhiều giải thưởng thiết kế quốc tế
  • Phù hợp với diện tích sử dụng 20-25m2