• Thanh toán bằng chuyển khoản vào tài khoản của Công ty trước khi Công ty tiến hành giao hàng cho người mua.
    Số tài khoản:
    0051101066006 Ngân hàng TMCP Quân Đội Chi Nhánh Hoàng Quốc Việt
    Tên tài khoản: CÔNG TY TNHH NN MTV THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETTEL
  • Hình thức thanh toán bằng tiền mặt được Công ty chấp nhận trên cơ sở Khách hàng cam kết thanh toán tiền mặt cho người giao hàng ngay khi nhận được hàng. Ưu tiên giao hàng các đơn hàng thanh toán chuyển khoản trước khi nhận hàng.