Công ty CLAIR, INC.

Luôn chân thành trong mọi quy trình vì khách hàng

Lý do Lựa chọn Clair

Công nghệ, thiết kế và hiệu suất theo tiêu chuẩn Hàn Quốc được công nhận trên toàn thế giới

SẢN PHẨM

Máy lọc không khí

T+ (T1C24W)

7.290.000 

Máy lọc không khí

K2 (K2M24W)

4.890.000 
New

Máy lọc không khí

MyClair

5.690.000 

Bộ lõi lọc thay thế

Bộ lõi lọc MyClair

Máy lọc không khí

T+ (T1C24W)

7.290.000 

Máy lọc không khí

K2 (K2M24W)

4.890.000 
New

Máy lọc không khí

MyClair

5.690.000 

Bộ lõi lọc thay thế

Bộ lõi lọc MyClair

KHUYẾN MÃI

CF MAKING FILM